اتاق ها

اتاق سه تخته
3.500.000 ریالبرای یک شب

اتاق سه نفره

 • اینترنت وای فای
 • کولر گازی
 • تلویزیون LCD
 • صبحانه رایگان
 • رستوران
 • پذیرش 24 ساعته
رزو کن
اتاق یک تخته
1.500.000 ریال برای یک شب

اتاق یک نفره

 • وای فای رایگان
 • صبحانه رایگان
 • تلویزیون LCD
 • کولر گازی
 • رستوران
 • پذیرش 24 ساعته
رزو کن
اتاق چهار تخته
4.000.000 ریالبرای یک شب

اتاق چهار نفره

 • اینترنت وای فای
 • کولر گازی
 • تلویزیون LCD
 • صبحانه رایگان
 • رستوران
 • پذیرش 24 ساعته
رزو کن
سوئیت پنج تخته
5.000.000 ریالبرای یک شب

سوئیت پنج نفره

 • اینترنت وای فای
 • کولر گازی
 • تلویزیون LCD
 • صبحانه رایگان
 • رستوران
 • پذیرش 24 ساعته
رزو کن
اتاق دو تخته
2.500.000 ریال برای یک شب

اتاق دو نفره

 • اینترنت وای فای
 • کولرگازی
 • تلویزیون LCD
 • صبحانه رایگان
 • رستوران
 • پذیرش 24 ساعته
رزو کن